50e Volkskerstzang 50e Volkskerstzang
Op maandag 16 december organiseert het Interkerkelijk Beraad (IKB) voor de 50 ste keer de volkskerstzang in de Grote of Laurentiuskerk. Het thema van deze avond is: “Kijk nog eens een keer”. Ds. Verheuvel houdt een meditatie over dit thema. Wethouder J. Vente zal een kerstgroet brengen namens het B&W van de gemeente Krimpenerwaard. Muzikale medewerking wordt verleend door Muziekvereniging Excelsior, organist Marc van Bemmel en het ZuidHollandKoor. Voor en na de dienst zal het carillon worden bespeeld door Boudewijn Zwart.
Traditiegetrouw kunt u na afloop van de Volkskerstzang weer genieten van een kopje warme chocolademelk.
Er is een collecte voor het werk van de voedselbank IJssel en Lek.
De Volkskerstzang begint om 20:00 uur, vanaf 19:30 uur staan de deuren van de kerk voor u open. Het IKB heet u allen van harte welkom. Bent u nog nooit geweest? Komt dan dit jaar
allen tezamen!
terug