Actieve geloofsgemeente Actieve geloofsgemeente

De Hervormde gemeente van Bergambacht is een actieve geloofsgemeente. De basis van ons christelijk geloof vinden we in de Bijbel, het Woord van God. De kerk heeft het geloof kernachtig verwoord in
de geloofsbelijdenis van Nicea.

 

lees meer »
 
Beleidsplan Verdiepen & Verbinden Beleidsplan Verdiepen & Verbinden

Uitwerking van het beleidsplan 2016-2020
Voor het komende winterwerkseizoen is het jaarthema gekozen: Samen bij Eén.
We denken breed in de gemeente na over onze persoonlijke relatie met God, stille tijd en hoe we kunnen groeien in geloof. Tegelijk denken we na over de eredienst en hoe we als gemeente samen kunnen groeien in de ‘verborgen omgang’ met onze Drie-Enige God.

lees meer »
 
Avondmaalsdiensten Avondmaalsdiensten

Per kalenderjaar worden er 4 avondmaalsdiensten belegd.
Voor 2019 zijn dat de volgende data:

  • 10 februari
  • 23 juni
  • 8 september
  • 15 december