Beleidsplan Verdiepen & Verbinden Beleidsplan Verdiepen & Verbinden

Voor het komende winterwerkseizoen is het jaarthema gekozen: Open je ogen!

We denken breed in de gemeente na over hoe we als gemeenteleden werkelijk oog en hart voor elkaar hebben. Dit wordt in verschillende kringen en bijeenkomsten gedaan.


Zie ook (in pdf-format te downloaden):
1   
beleidsplan 2016-2020
2   de prioritering van de voornemens uit het beleidsplan . 

Inhoud beleidsplan
 De hoofdstukken van het beleidsplan zijn de volgende:

  1. Christelijke gemeente
  2. De vierende en biddende gemeente
  3. De pastorale gemeente
  4. De lerende gemeente
  5. De getuigende gemeente
  6. De dienende gemeente
  7. De benodigde middelen
  8. Communicatie
Het thema Verdiepen & Verbinden zal ook het hoofdthema zijn voor de gemeenteactiviteiten in de komende drie jaar. Elk jaar zal een specifiek aspect aan de orde komen met een specifiek jaarthema.
 
Seizoen 2016-2017: Samen bij Eén, met accent op de verdieping in de relatie met onze Drie-enige God en de noodzakelijke verbinding met Hem om Hem te eren in de gemeente en ons dagelijks leven.
Seizoen 2017-2018: Open je ogen!, met accent op de verdieping van de onderlinge geloofsgemeenschap en de liefdesverbinding die we als lichaam van onze Heere Jezus Christus hebben.
Seizoen 2018-2019: accent op de verdieping van ons getuigenis in de wereld en het kunnen verbinden met mensen om ons heen in gehoorzaamheid aan de roeping van onze Heere en Heiland.
 
De kerkenraad heeft de specifieke voornemens uit het beleidsplan verdeeld over de komende drie jaar en daarmee ook een prioriteitsvolgorde gegeven. De voornemens zijn geordend onder de drie jaarthema’s. Hierdoor ontstaat logica in het uitvoeren van de voornemens en kunnen ze zo mogelijk ingebed worden in het gemeentebrede denken over de drie accenten. Een voorbeeld: In het seizoen 2016-2017 waarin we nadenken over onze relatie tot God is het logisch om het accent op de vierende/biddende en lerende gemeente te leggen. Vervolgens is het dan ook logisch om een voornemen dat bijvoorbeeld te maken heeft met het nadenken over de eredienst ook vanaf dat zelfde seizoen uit te voeren.

terug