Beroepingswerk wijk B Beroepingswerk wijk B
Over enkele weken is het voor de meeste gemeenteleden een periode van vakantie. Als u op reis gaat, vraagt dat om een goede voorbereiding. Net zo goed geldt dit voor het naderende afscheid en verhuizing van de familie Eisinga.
Als beroepingscommissie zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de nieuw te beroepen predikant. We hebben nu uw of jouw hulp nodig. We roepen gemeenteleden op om namen in te dienen voor de predikantsplaats van wijk B. U en jij hebt de gelegenheid om tot uiterlijk maandag 15 juli namen in te dienen. Elke naam moet worden voorzien van een korte motivatie. De profielschets kunt u op deze website vinden. Een lijst met beroepbare predikanten van de Gereformeerde Bond ligt iedere dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur ter inzage in de consistorie van de kerk. Deze lijst mag niet gepubliceerd worden daarom is er voor deze oplossing gekozen. Het indienen van namen kan schriftelijk en ondertekend bij de scriba van de kerkenraad, Kerksingel 41. Ook is het mogelijk namen per e-mail in te dienen, Indieners mogen per e-mail (namens 1 persoon) een voordracht met namen maken. Deze voordracht dient te zijn voorzien van de naam en het adres van de indiener. Om het u en jou wat makkelijker te maken wordt er na de avonddienst op 23 juni een invulblad uitgedeeld dat u of jij kunt gebruiken voor het indienen van namen.
De beroepingscommissie
Profielschets kunt u hier downloaden.
Invulblad predikantsnaam is hier te downloaden.
terug