Terugblik catechese 2018-2019 Terugblik catechese 2018-2019
We hadden de laatste keren 18+catechese en jonge lidmatenkring. We blikten terug op de vele open en leerzame avonden. Jongens en meiden, ik dank jullie voor jullie trouw. Jullie waren er zo veel als mogelijk was! Super! Ook was ik verrast door jullie kennis en serieuze inzet. Dit voor mij laatste winterwerk hebben we met elkaar opgetrokken en ik hoop, dat jullie op onze avonden iets van Gods liefde hebben ervaren. We ontdekten dat we vaak slechter waren dan gedacht en toch meer geliefd dan we ooit hadden durven dromen! Het ga jullie goed, bij je studie, met je examen, op je werk… ja, bij alles! Mooi, dat er bij een aantal van de 18+’ers al verlangen is om belijdeniscatechese te volgen; dank God daarvoor!
 
 
Gebedskring Gebedskring
Samen bij Eén. Samen bidden tot de Ene. Met gebed gaan we de strijd aan waar elke gelovige mee te maken heeft. Door samen te bidden ondersteunen we elkaar als we dreigen te verzwakken. 
 
lees meer »