Jaarrekening 2018 Diaconie Jaarrekening 2018 Diaconie
Het college van diakenen heeft de jaarrekening 2018 opgesteld. Deze is door de kerkenraad in zijn vergadering van 24 april 2019 voorlopig vastgesteld. In deze kerkbode en op de website van onze gemeente vindt u hiervan een samenvatting.
lees meer »
 
Rekeningnummer diaconie Rekeningnummer diaconie
Het bankrekeningnummer van de diaconie is:
NL78 RABO 0307 3004 71
 
ANBI gegevens diaconie ANBI gegevens diaconie
ANBI informatie van de diaconie vindt u hier
 
Begroting diaconie 2019 Begroting diaconie 2019
Het college van diakenen heeft zijn begroting voor 2019 opgesteld. Deze is door de kerkenraad op 19 december 2018 vastgesteld. De begroting sluit met een negatief resultaat van baten en lasten van € 1.320 (2018: € 2.260 negatief).
 
lees meer »