Kerkbalans 2018 Kerkbalans 2018

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans. We kregen tot nu toe toezeggingen voor in totaal een bedrag van € 184.000,-. Dit is een prachtig resultaat. Ten opzichte van de inkomsten van vorig jaar gaat het om een toename met 4,1 %. Uit de gegevens blijkt dat de hogere opbrengst vooral het gevolg is van stijgende bijdragen per lid. Heeft u nog geen bijdrage toegezegd of overgemaakt voor Kerkbalans, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. Het kan nog!

 

terug