Kerkklokken Kerkklokken
De kerkklokken luiden woensdag door het hele land een kwartier lang tussen 19.00 uur en 19.15 uur.
De Raad van Kerken roept alle kerken op om mee te doen en zo een boodschap van "hoop en troost"
te geven voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus.
Het is de bedoeling dat de kerkklokken ook op woensdag 25 maart en 1 april worden geluid. Met
deze "klokken van hoop en troost" kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van
sociaal isolement heen.
terug