Dankwoord Vakantie Bijbel Club Dankwoord Vakantie Bijbel Club
Wat een goede, druk bezochte Vakantie Bijbel Club hebben we met elkaar gehad in de herfstvakantie! Gemiddeld zijn er 130 kinderen per dag geweest. Wij danken God dat er zoveel kinderen de weg naar De Schakel wisten te vinden. Het was ontzettend mooi om met al
deze kinderen op zoek te gaan naar schatten in de Bijbel. Schatten die ons iets vertellen over wie God is en wie Hij voor ons wil zijn. Door de schatten die je van God krijgt wordt je pas echt rijk, omdat je bij God en Jezus mag horen. Tijdens de afsluitende kerkdienst hebben we ook stil gestaan bij het thema Schatrijk.
We willen iedereen die mee geholpen heeft om deze week mogelijke te maken dan ook heel erg bedanken, zonder uw en jouw hulp hadden we het niet kunnen organiseren. Als team zetten wij de kaders uit en organiseren de activiteiten maar het evangeliseren en echt contactmaken met de kinderen ligt voor het grootste deel bij de vrijwilligers die de kinderen begeleiden bij de verwerking van het Bijbelverhaal en de andere activiteiten.

Het VBW team
Margriet Moree, Joanne Verkerk, Marleen Verdoold, Jeanine Steijgerwalt, Marianne Visser,
Jolanda de Jong, Annemieke van der Hoog en Cora Buijs
 
Vakantie Bijbel Club Vakantie Bijbel Club
De vakantie Bijbel Club wordt elk jaar in de herfstvakantie van de basisschool gehouden. Voor 2019 is dat in de week van 20 oktober.

"Schatrijk" is het thema van dit jaar.
Hou de aankondigingen in de gaten in de kerkbode en op de site.
 
VakantieBijbelClub 2019 VakantieBijbelClub 2019

Nog een paar weken en dan is het zover, de VakantieBijbelClub! Op dinsdag 22, woensdag 23 en donderdag 24 oktober zijn alle kinderen van groep 1 tot en met groep 8 van harte welkom in De Schakel. De zaal gaat open om 9.45 uur en op dinsdag en woensdag sluiten we om 12.00 uur af. Op donderdag is een actieve dag die we afsluiten met een broodje, de kinderen gaan dan om 13.00 uur naar huis. Op zondag is de afsluitende kerkdienst waarin we met elkaar als gemeente ook stil hopen te staan bij het thema van deze week

lees meer »