Zendingscommissie (voor de GZB) Zendingscommissie (voor de GZB)
De zendingscommissie activeert de gemeente in haar verbondenheid met het zendingswerk. Zij handelt vanuit de zendingsopdracht in Mattheus 28: 19. Onze gemeente is vanwege haar missionaire roeping en opdracht, in heel haar bestaan gericht op getuigenis en dienst aan hen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn, opdat ook zij delen in het heil in Jezus Christus.

 
Hemelvaartscollecte 2019 Hemelvaartscollecte 2019
De hemelvaartscollecte op donderdag 30 mei is dit jaar bestemd voor de noodsituatie in Zuid-Malawi dat getroffen is door hevige overstromingen.
In de eerste week van maart heeft het zo hard geregend in Malawi dat grote delen van het land zijn overstroomd. Dit heeft tot nu toe al geleid tot een dodental van 30 mensen; diverse mensen zijn nog vermist. Zo’n 400 personen zijn gewond geraakt en 6000 mensen zijn gevlucht naar drogere gebieden. In totaal zijn volgens de laatste cijfers bijna 94.000 families getroffen door deze ramp.
 
lees meer »
 
Zending is dat wat voor jongeren? Zending is dat wat voor jongeren?
Heb je altijd al eens willen ervaren wat zendingswerk is? Wil je weten hoe het leven van een zendingswerker eruitziet? Dan ben je bij de GZB op het goede adres. De GZB heeft diverse mogelijkheden voor korte termijn uitzendingen. Via  Experience 10 27 biedt de GZB unieke ervaringsreizen voor jongeren. Denk jij er over na of een uitzending via de GZB iets voor jou is? Kom naar het zendingsjongerenweekend
https://www.gzb.nl/head-menu/jongeren/zendingsjongerenweekend
lees meer »
 
Laat je zien! Laat je zien!
Het GZB-jaarthema 2018/2019 is ’Laat je zien!’ De GZB gelooft dat het Evangelie voor iedereen is. Jezus Zelf heeft ons laten zien dat er geen grenzen zijn aan Gods liefde. Iedereen werd door Hem gezien en uitgenodigd om het Koninkrijk van God binnen te gaan. In navolging van Jezus zijn wij ook geroepen om oog te hebben voor de mensen om ons heen, in het bijzonder voor mensen die gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Dat begint dichtbij, maar gaat ook grenzen over. Met het thema ’Laat je zien!’ willen we samen ontdekken hoe we als kerk wereldwijd meer oog krijgen voor mensen om ons heen.
 
 
Nieuws uit Malawi Nieuws uit Malawi
Misschien zoekt u/jij het laatste nieuws uit Malawi.
Alle berichten staan in het menu "Malawi - nieuws " onder het hoofdmenu "Welkom". 
Even doorklikken en u/jij bent er.
 
IZB Focus IZB Focus
In de vorige kerkbode is er wat informatie gegeven over het IZB Focustraject. De komende tijd wordt er onder begeleiding van de IZB  een FocusScan georganiseerd in onze gemeente.  Dit is een enquête over de missionaire roeping van de gemeente. Deze scan is bedoeld als voorbereiding voor een zogenaamd Focustraject, een gemeente-brede bezinning over missionair zijn. De Scan wordt gedaan door een online vragenlijst aan zoveel mogelijk gemeenteleden voor te leggen. Er is ook een papieren versie van de vragenlijst beschikbaar voor als u niet over de mogelijkheid beschikt om de vragenlijst online in te vullen. Van maandag 18 maart tot en met 18 april a.s. kunt u de vragenlijst online invullen via de website www.izb.nl/ focusscan Op 16 mei wordt er een gemeenteavond gehouden waarop kort de resultaten van de vragenlijst worden gepresenteerd. Ook gaan we dan aan de hand van enkele stellingen met elkaar in gesprek over de uitslag. Dan willen we graag uw verhalen achter de scores horen. De IZB maakt van het onderzoek en de gemeenteavond een rapport, dat in de kerkenraad zal worden besproken. Wij nodigen u van harte uit de enquête in te vullen.
Een hartelijke groet vanuit de kerkenraad
 
lees meer »
 
Verjaardagen van Fam.Lubbers in Kosovo. Verjaardagen van Fam.Lubbers in Kosovo.
Op 25 juli  Machteld (1986)
Op 10 augustus Rik (1982)
Op 16 augustus Wieke (2009). 
 
Het adres van Fam. Lubbers is: Fahu Posta 22, 30/000 Peje, Kosovo.
 
 
Nieuwsbrief van Familie Lubbers Nieuwsbrief van Familie Lubbers

Lieve familie en vrienden, In deze nieuwsbrief zullen jullie lezen over de voorbereidingen op onze terugkeer naar Nederland en ook over het mooie werk waar we ons deze laatste maanden nog voor inzetten en volop van genieten… Wat past psalm 121 daar prachtig bij: ‘Hij is onze schaduw, Hij is er altijd. God bewaart heel ons leven, ons komen en gaan.’

lees meer »
 
Postzegels en kaarten sparen voor de zending Postzegels en kaarten sparen voor de zending
Al vele jaren sparen mensen gebruikte postzegels en kaarten voor de zending. Dit levert ieder jaar enkele tienduizenden euro’s op, waarmee lopende projecten worden ondersteund. Het is fijn om te merken dat er in Bergambacht ook mensen zijn die de GZB op deze manier willen steunen. Regelmatig kunnen we dozen vol postzegels en kaarten overhandigen aan de GZB.
 
 
lees meer »