Bijbelkringen aan de slag met Jesaja Bijbelkringen aan de slag met Jesaja

Dit winterwerkseizoen 2018/2019  willen we met de verschillende kringen gedeelten uit het bijbelboek Jesaja lezen. We gebruiken hiervoor het boekje uit de serie Luisteroefeningen: Jesaja – Het Vijfde Evangelie. Het jaarthema van de gemeente is: Met Hart en Ziel. Dat thema gaat over het leven met God. Vanuit het boek Jesaja worden zo nu en dan lijnen getrokken die te maken hebben met onze dagelijkse omgang met God. Proponent Rick Boele zal de Schakelkring leiden. Op donderdag 15 november , 6 december, 10 januari, 31 januari, 21 februari en 21 maart in de Schakel. Inloop vanaf 19.45 uur, Start van de avond is om 20.00 uur.
Van harte welkom!

 
Schakelkring 31 januari 2019 Schakelkring 31 januari 2019

Het was een heel goede en fijne bespreking op de Schakelkringavond j.l. Wonderlijk om te bemerken dat de Heere juist in het verborgene heel dichtbij je is, Immanuel!. De volgende kringavond is 21 februari, aanvang 20.00 uur. We behandelen Hoofdstuk 6: De wereld van morgen, Jesaja 19 en 20. Iedereen van harte welkom!