Terugblik Ontmoetingsbrunch zondag 17 februari 2019 Terugblik Ontmoetingsbrunch zondag 17 februari 2019

Arco Kortleve opent de 34ste ontmoetingsbrunch en heet alle aanwezigen van harte welkom.Na het zingen van “U die mij geschapen hebt” volgt de meditatie van ds. Eisinga met het thema ‘Prijsbewust?” Zijn we ons bewust dat we geschapen zijn om de Heere God te eren in ons leven? Of heeft iets anders die plaats ingenomen? Ons ego? Geluk? Ultiem genot lijkt een basisbehoefte geworden! Het kleine geluk bevredigt niet meer. In o.m. Psalm 113 en  Psalm 145 lezen we aansporingen om de Heere te loven: “Mijn God en Koning, ik zal U roemen en Uw Naam loven, voor eeuwig en altijd. Iedere dag zal ik U loven en Uw Naam prijzen, voor eeuwig en altijd. De Heere is groot en zeer te prijzen, Zijn grootheid is niet te doorgronden.”. In de supermarkt komen we prijsbewuste klanten tegen die letten op de aanbiedingen en daar een sport van maken en klanten die zonder op de prijs te letten de kar vol laden. Maar prijsbewust of niet, er moet door allemaal worden afgerekend. Zijn wij ons ervan bewust dat er eens een eindafrekening komt van ons leven en dat we dan geconfronteerd worden met een prijs die zo hoog is dat we niet in staat zijn die te betalen? Christenen mogen weten dat er een afspraak gemaakt is tussen de Vader en de Zoon (Jesaja 53 : 7) en dat Jezus Christus de prijs van de zondeschuld heeft betaald. Houden we de door Jezus Christus betaalde prijs in het oog in ons leven? Danken en prijzen we Hem daarvoor, Die voor ons het onmogelijke heeft voldaan? Nee, niet goedkoop: het heeft Jezus Zijn leven gekost. Als we ons daarvan bewust worden, gaan we God loven en prijzen. Na het zingen van “Meer dan rijkdom” en het gebed door Gerrit Verweij genieten we van een lunch met soep en heerlijke verse broodjes, wederom gratis verstrekt door Bakkerij Blanken! Onder tussen denken we na over de 3 gespreksvragen, o.m. “Wat doet het besef met je dat je door God bent geschapen?
Na het lied  “Breng dank “ sluit Anita Meerkerk af. De volgende BOB is zondag 17 maart 2019 en daarna zondag 28 april.
 

terug