VakantieBijbelClub 2019 VakantieBijbelClub 2019

Jezus Christus is gisteren en vandaag dezelfde en tot in eeuwigheid.
‘Schatrijk!’ is het thema wat de HGJB dit jaar voor ons heeft uitgewerkt voor de Vakantie Bijbel Club.

Nog een paar weken en dan is het zover, de VakantieBijbelClub! Op dinsdag 22, woensdag 23 en donderdag 24 oktober zijn alle kinderen van groep 1 tot en met groep 8 van harte welkom in De Schakel. De zaal gaat open om 9.45 uur en op dinsdag en woensdag sluiten we om 12.00 uur af. Op donderdag is een actieve dag die we afsluiten met een broodje, de kinderen gaan dan om 13.00 uur naar huis. Op zondag is de afsluitende kerkdienst waarin we met elkaar als gemeente ook stil hopen te staan bij het thema van deze week.

Tijdens deze VakantieBijbelClub denken we na over het thema 'Schatrijk'.  Aan de hand van Bijbelverhalen willen we de kinderen laten ontdekken wie God is / wie Jezus is. Om de organisatie soepel te laten verlopen is de hulp hard nodig van vrijwilligers en tieners die maatschappelijk stage willen lopen. We zijn naast de vrijwilligers die we nodig hebben ook nog specifiek op zoek naar vrijwilligers die een Bijbelverhaal willen vertellen, tieners die een sketch willen doen en muzikanten/zanger/zangeres om het zingen te begeleiden. U/jij kunt zich daar voor opgeven via mailadres ' .

Voor de knutselwerkjes zijn we nog op zoek naar lege eierdozen van 6 eieren. U/jij kunt deze inleveren bij Marianne Visser, Prinses Julianastraat 27.
Tijdens de VakantieBijbelClub is er oppas aanwezig voor de baby's en/of peuters van de vrijwilligers.

Op 10 oktober bent u/jij van harte welkom op de vrijwilligersavond, vanaf 20.00 uur in de Schakel, waar we onder genot van koffie of thee én iets lekkers graag dieper ingaan op het thema en uitleg geven over de verschillende activiteiten. Ook als u/jij zich nog niet heeft aangemeld bent u/jij van harte welkom. Wij bevelen deze avond zeer bij u/jou aan.

Het VBW team
terug