Verbindingspersoon Verbindingspersoon

Verbindingspersoon
En Andreas leidde Petrus tot Jezus. (Joh. 1:43a)

We lezen hier over de eerste broeders in het Nieuwe Testament. Een heel verschil met de eerste twee broers in het Oude Testament. Daar slaat de een de ander dood. Hier leidt de een dan ander tot Jezus. Dat kan dus ook. Andreas is voor Petrus een verbindingspersoon geweest om de Heere Jezus te ontmoeten. Dat lezen we vaker van Andreas. Johannes noemt Andreas drie keer in zijn evangelie. En elke keer zien we hem optreden als een verbindingspersoon. In Johannes 6 zien we hem bij de wonderlijke spijziging. Daar is het Andreas die een jongen met zijn vijf broden en twee vissen bij Jezus brengt. In Johannes 12 vertelt Andreas aan Jezus dat enkele Grieken graag Jezus willen zien. En hier in Johannes 1 brengt hij zijn eigen broer tot Jezus. Daar zit bij Andreas een diepe liefde achter tot Jezus. Zelf heeft hij Jezus gevonden; of liever gezegd: hij is door Jezus gevonden. En Andreas kan en wil dat niet voor zichzelf houden.

Andreas kan niet zwijgen van de grote ontdekking en ontmoeting in zijn leven. Als een vurig getuige zoekt hij Petrus op, en neemt hem mee. Een verbindingspersoon voor Jezus. De vraag is of u, jij en ik dat ook zijn. Heeft de liefde en de genade van de Heere Jezus ons als zò geraakt, dat ook wij anderen tot Jezus willen leiden? Dat is wel onze roeping, u op uw manier, jij op jouw wijze, en ik op de mijne. We lezen het zo vaak dat dat God ons door middel van andere mensen naar Zich toe haalt. Misschien zijn uw/jouw ouders of grootouders wel het middel geweest om tot Jezus te komen. Of een kennis of vriend, buur of collega, klasgenoot of jaargenoot die je meevroeg mee te gaan naar een bijbelstudie, een (kerk)dienst, een studentenbijeenkomst, een mannen- of vrouwenvereniging, of de BOB. Leiden tot Jezus. Dat is de roeping voor ieder die Jezus heeft leren kennen en dienen.

Onze wereld heeft mensen nodig die bewogen en met liefde anderen voor Jezus proberen te interesseren, te winnen. In het besef dat er in Jezus alleen toekomst en eeuwig leven te vinden is. Dat is niet niks, tegelijk is het ook heel mooi om te mogen doen.Juist in onze gebroken en verwarde wereld anderen naar Jezus leiden. God geve dat u, jij en ik een verbindingspersoon naar Jezus zijn. Verbindingspersoon omdat jezelf gegrepen bent en geënthousiasmeerd door Jezus’ zondaarsliefde. Of wij een ander tot Jezus kunnen leiden? Nee; en dat is ook wel eens een moeilijke ervaring. Maar de Heilige Geest kan het. En met inschakeling van mensen leidt Hij tot Jezus. Mag en kan de Heiland een beroep op u doen, op jou om een enthousiast en bewogen verbindingspersoon van Hem te zijn?

ds. J. van der Meijden
terug