Wat is de Vakantiebijbelclub? Wat is de Vakantiebijbelclub?

Wat is de Vakantie Bijbel Club
De Vakantie Bijbel Club, kortweg VBC, is een feestweek in de herfstvakantie. Deze wordt georganiseerd om kinderen het Evangelie van Jezus Christus door te geven. Door het vertellen van een Bijbelverhaal, het spelen van sketches, gesprekjes met kinderen in kleine groepjes en door verschillende andere activiteiten als knutselen en (buiten)spelletjes worden kinderen door Christenen op het spoor gezet van God en de Bijbel.

Doel van de VBC
De VBW wil rand- en buitenkerkelijke kinderen (en hun ouders) in aanraking brengen met God en Jezus door het Evangelie te vertellen en door voor te leven wat ons met hulp van de Heilige Geest door de Bijbel is bekend geworden. De VBC vindt plaats in een sfeer van veiligheid en gezelligheid, waar de kinderen worden bevestigd in wie ze zijn; waar naar hen wordt gekeken met de ogen van Christus. 

Voor wie is de VBC bedoeld?
De VBC is in eerste instantie bedoeld voor kinderen die Jezus nog niet kennen. Door de VBC proberen we deze kinderen op het spoor van Hem en Zijn gemeente te zetten.
We realiseren ons dat er kinderen zijn die tijdens de VBC voor het eerst in aanraking komen met de boodschap van de Bijbel en voor wie de VBC ook de enige plaats is in hun leven waar dit gebeurt!

Als je meewerkt aan een VBC moet je beseffen dat het om déze kinderen gaat, al zijn het er maar vier of vijf tussen al die tientallen kinderen die komen. Wanneer deze kinderen zich aangesproken voelen, zal het de andere (kerkelijke) kinderen vast en zeker ook zo vergaan. Dat heeft de praktijk bewezen.
 
Natuurlijk zijn ook de kinderen welkom, die gewend zijn om naar de kerk te gaan, of die er af en toe wel eens komen.
GELOVIG OF NIET: IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!
 
Wie organiseert zo'n VBC?
De VBC wordt georganiseerd vanuit de Hervormde Kerk in Bergambacht. De medewerkers van de VBC komen uit voornamelijk uit deze gemeente. De stuurgroep begint elk jaar in maart met de voorbereidingen voor de nieuwe VBC. Zij benaderen medewerkers en gaan aan de slag om de programma's te verzinnen, de werkstukken voor te bereiden, de posters en folders te maken en rond te delen en alle andere dingen te doen, die bij zo'n organisatie komen kijken.

Ook kunt u nog steeds sparen voor de lege Mona toetjes verpakkingen voor een knutselwerkje. U kunt deze inleveren bij Marlies van der Knijff, Schoolstraat 49.
Na de 2e dienst op zondag 28 oktober hopen de kinderen het themalied te zingen dat ze geleerd hebben tijdens de Vakantie Bijbel Club. Na deze dienst bent u van harte welkom tijdens het koffiedrinken in de Schakel. Hier zullen ook de  foto’s getoond worden.
Het programma staat klaar en wij kijken uit naar een gezellige week vol met verwachtingsvolle kinderen!
Het VBW team:
Margriet Moree, Nick van Herk, Mariska Heijns, Joanne Verkerk, Marleen Verdoold, Jeanine Steijgerwalt, Geert ter Harmsel Marianne Visser, Jolanda de Jong


Klik hier voor het programma van de VakantieBijbelClub!

Luister hier alvast het thema lied van de Vakantie Bijbel Club van dit jaar. 

terug