Welkom Welkom
Vanaf deze week is familie Van der Meijden in ons midden komen wonen.I We wensen familie Van der Meijden als gezin en ds. Van der Meijden in het ambt van predikant, een gezegende tijd toe in ons midden. De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!  Numeri 6: 24-26
 
terug