Kerkenraadsverkiezing Kerkenraadsverkiezing
We mogen de Heere onze God bijzonder dankbaar zijn voor het feit dat René den Breejen, zijn verkiezing tot diaken mocht aanvaarden. We bidden om rust en vrede over de genomen beslissing en bidden hem de kracht en de genade van God toe in zijn ambtelijke dienst. Hiermee zijn alle vacatures in de kerkenraad vervuld. Zo kan het werk in de ambtelijke bediening ook in onze gemeente weer doorgang vinden.
terug