Actieve geloofsgemeente Actieve geloofsgemeente

De Hervormde gemeente van Bergambacht is een actieve geloofsgemeente. De basis van ons christelijk geloof vinden we in de Bijbel, het Woord van God. De kerk heeft het geloof kernachtig verwoord in
de geloofsbelijdenis van Nicea.

 

lees meer ┬╗
 
Avondmaalsdiensten Avondmaalsdiensten
Per kalenderjaar worden er 4 avondmaalsdiensten belegd.
Voor 2020 zijn dat de volgende data:
  • 16 februari
  • 10 mei
  • 13 september
  • 13 december