Corona gebruikersplan Corona gebruikersplan
Wij volgen bij dit gebruikersplan de Corona richtlijnen van het RIVM in de praktische uitwerking
hiervan. Aangezien de regelgeving sterk aan verandering onderhevig is en we mogelijk in de
praktijk tot ontdekking komen dat beslissingen bijgesteld moeten worden zal dit gebruikersplan
worden aangepast zodra hier aanleiding toe is.
terug