Dankwoord Vakantie Bijbel Club Dankwoord Vakantie Bijbel Club
Wat een goede, druk bezochte Vakantie Bijbel Club hebben we met elkaar gehad in de herfstvakantie! Gemiddeld zijn er 130 kinderen per dag geweest. Wij danken God dat er zoveel kinderen de weg naar De Schakel wisten te vinden. Het was ontzettend mooi om met al
deze kinderen op zoek te gaan naar schatten in de Bijbel. Schatten die ons iets vertellen over wie God is en wie Hij voor ons wil zijn. Door de schatten die je van God krijgt wordt je pas echt rijk, omdat je bij God en Jezus mag horen. Tijdens de afsluitende kerkdienst hebben we ook stil gestaan bij het thema Schatrijk.
We willen iedereen die mee geholpen heeft om deze week mogelijke te maken dan ook heel erg bedanken, zonder uw en jouw hulp hadden we het niet kunnen organiseren. Als team zetten wij de kaders uit en organiseren de activiteiten maar het evangeliseren en echt contactmaken met de kinderen ligt voor het grootste deel bij de vrijwilligers die de kinderen begeleiden bij de verwerking van het Bijbelverhaal en de andere activiteiten.

Het VBW team
Margriet Moree, Joanne Verkerk, Marleen Verdoold, Jeanine Steijgerwalt, Marianne Visser,
Jolanda de Jong, Annemieke van der Hoog en Cora Buijs
terug