Lotgenotengroep Rouwverwerking Lotgenotengroep Rouwverwerking

Binnen de Hervormde Gemeente Bergambacht is er aandacht voor mensen in rouw. Speciaal voor hen die hun man of vrouw door de dood verloren hebben, korter of langer geleden, is er een Lotgenotengroep Rouwverwerking. Deze komt bijeen in drie ontmoetingen. Ook in het komende kerkelijk seizoen willen we deze bijeenkomsten aanbieden. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd.

Bedoeling van deze bijeenkomsten is om elkaar te ontmoeten rondom de Bijbel en om elkaar te steunen en van elkaar te leren. In de praktijk is gebleken dat het de gesprekken over persoonlijke rouw tussen gemeenteleden makkelijker maakt, ook nadat de bijeenkomsten zijn afgelopen en je elkaar nog eens tegenkomt.

Deelname is kosteloos. Vooraf aan de bijeenkomsten wordt informatie verschaft om door te nemen.

De data worden bekend gemaakt nadat men zich heeft aangemeld en we weten wie er mee gaan doen. De bijeenkomsten worden gehouden in de Schakel.

Wilt u zich vóór 1 oktober a.s. aanmelden bij Christel van Herk? E-mail: christelvanherk@gmail.com, telefoon: 0182-350114.
Het zou fijn zijn u te ontmoeten.

Met hartelijke groet,

Christel van Herk-Meijer

m.m.v. (ouderling) Hans Pronk

terug