ANBI-informatie diaconie ANBI-informatie diaconie
1. Algemene gegevens
2. Financiële verantwoording
3. Begroting
 
 
Jaarrekening 2019 Diaconie Jaarrekening 2019 Diaconie
Het college van diakenen heeft de jaarrekening 2019 op 3 maart 2020 opgesteld. Deze kon, als gevolg van de huidige bijzondere omstandigheden, niet in de kerkenraadsvergadering voorlopig worden vastgesteld. Wel is deze met alle kerkenraadsleden gedeeld. In deze kerkbode en op de website van onze gemeente vindt u van de jaarrekening een samenvatting.
Deze samenvatting is te bekijken in het volgende document: Kerkbode exploitatierekening diaconie 2019 (PDF, opent in nieuw venster)
lees meer »
 
Rekeningnummer diaconie Rekeningnummer diaconie
Het bankrekeningnummer van de diaconie is:
NL78 RABO 0307 3004 71
 
Begroting diaconie Begroting diaconie
Het college van diakenen heeft zijn begroting voor 2020 opgesteld. Deze is door de kerkenraad op 20 november 2019 vastgesteld. De begroting sluit met een negatief resultaat van baten en lasten van € 145 (2019: € 1.320 negatief). De totale geraamde baten bedragen € 106.510.
 
lees meer »