Begroting 2021 diaconie Begroting 2021 diaconie

Het college van diakenen heeft zijn begroting voor 2021 opgesteld. Deze is door de kerkenraad op 14 oktober 2020 voorlopig vastgesteld. De begroting sluit met een klein negatief resultaat van € 270 (2020: € 145 negatief).

De totale geraamde baten bedragen € 105.905. Dit bedrag is vrijwel gelijk aan het bedrag dat we in 2020 raamden en dat ook in de jaarrekening 2019 te zien is. Wij zijn dankbaar dat u - ook in deze ‘coronatijd’ - onze gemeente zo duidelijk financieel blijft steunen zodat we uw diaconale gaven kunnen blijven doorgeven.

lees meer »
 
Rekeningnummer diaconie Rekeningnummer diaconie
Het bankrekeningnummer van de diaconie is:
NL78 RABO 0307 3004 71