Bijbelkringen aan de slag met Samuel Bijbelkringen aan de slag met Samuel

In het komende winterwerkseizoen (2019-2020) willen we met de verschillende kringen de profeet Samuel volgen. We gebruiken hiervoor het in 2018 uitgegeven boekje uit de Artios-reeks ‘Uw dienaar luistert’ Bijbelstudies uit 1 Samuel van ds. W.J. Westland. Dit boekje kunt u voor € 9,95 aanschaffen bij de plaatselijke boekhandel.

Samuel groeit op in een donkere tijd. Zelfs in het heiligdom in Silo houden de priesters hun eigen normen erop na. Ondanks alles laat God Zijn trouw schitteren. Samuel wordt door God geroepen om Zijn woorden door te geven. We leren van Samuel om gehoorzaam te luisteren naar God, ook al is de weg die God gaat voor ons soms moeilijk te volgen. Ds. A.W. van der Plas zal de Schakelkring leiden. De eerste keer, tevens startmoment voor de leiders van de huisbijbelkringen, is op donderdag 26 september in de Schakel. Inloop vanaf 19.30 uur, Start van de avond is om 19.45 uur. Van harte welkom!

Alle geplande data zijn:
  • donderdag 26 september
  • donderdag 17 oktober
  • donderdag 14 november
  • donderdag 12 december
  • donderdag 23 januari
  • donderdag 6 februari
  • donderdag 27 februari
  • donderdag 19 maart
terug