Rekeningnummer diaconie Rekeningnummer diaconie
Het bankrekeningnummer van de diaconie is:
NL78 RABO 0307 3004 71
 
Begroting diaconie Begroting diaconie
Het college van diakenen heeft zijn begroting voor 2020 opgesteld. Deze is door de kerkenraad op 20 november 2019 vastgesteld. De begroting sluit met een negatief resultaat van baten en lasten van € 145 (2019: € 1.320 negatief). De totale geraamde baten bedragen € 106.510.
Bekijk de volledige begroting in het volgende document: Begroting
 
lees meer »