Gemeentezang Gemeentezang
Op 2 juli j.l. werd bekend dat zingen tijdens erediensten weer tot de mogelijkheden behoort. Zingen is een essentieel en waardevol onderdeel van de liturgie. We hebben als gemeente de opdracht om de lofzang gaande te houden. Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met de ruimte die nu wordt geboden. Omdat het onduidelijk was of ons kerkgebouw aan de gestelde voorwaarden voldoet hebben wij eerst op de risico inventarisatie gewacht die online beschikbaar is gekomen. Om te bepalen of een kerkgebouw geschikt is voor samenzang is vanaf 8 juli de website eerstehulpbijventilatie.nl beschikbaar. Beheerders van kerkgebouwen kunnen daarop de omvang van het kerkgebouw en de toegepaste ventilatietechniek invoeren. Dan wordt berekend of er sprake is van een laag, middelgroot of hoog risico op de verspreiding van een eventueel virus in de ruimte. Ons kerkgebouw heeft vanwege het volume van het gebouw een laag risico. Op basis van de uitkomst van deze inventarisatie hebben wij besloten om met ingang van zondag 12 juli weer te gaan zingen in de kerk. Wel zullen we net als afgelopen tijd, nog steeds het aantal zangmomenten beperkt houden. Uiteraard is al het bovenstaande onder voorbehoud van de richtlijnen van de overheid en het advies vanuit de PKN.
We hopen van harte dat we binnen afzienbare tijd weer met de hele gemeente ”met vreugd’ in ’t huis des Heeren” kunnen gaan om daar ook ”met lof Zijn grote naam” te mogen zingen.
terug