Houd het vuur brandend! Houd het vuur brandend!

Tweede Pinksterdag is er om 8.45 uur de viering met speciale aandacht voor de kinderen. Dit jaar heeft de viering het thema van de GZB campagne: Houd het vuur brandend! We willen duidelijk maken dat we elkaar in het geloof nodig hebben en dat God van ons vraagt om het geloof weer door te geven. In de dienst sluiten we aan op de activiteiten die er ook landelijk worden georganiseerd (www.gzb.nl/doe-mee/houd-het-vuur-brandend).

In allerlei gemeenten worden verhalen gedeeld en doorgegeven. Aan de hand van Romeinen 12 waarin Paulus ons oproept om ‘vurig van Geest te zijn’, worden geloofsverhalen met en vanuit de wereldkerk gedeeld. We hopen dat deze verhalen ons aanwakkeren om het vuur van Evangelie als kerk van Christus door te geven. En die verhalen geven we ook graag door aan onze kinderen! In de aanloop naar Pinksteren is er op zaterdagavond 15 mei van 20.00-21.30 uur een online event.

Van 19.15-19.45 uur is er een voorprogramma voor de kinderen met Marcel Zimmer. Meld je aan voor dat event op de website van de GZB.

Daarnaast wordt er in de week voor Pinksteren op woensdagavond 19 mei om 19.30 uur een online gebedsmeeting gehouden met de wereldkerk via Zoom (zie website). Hoe bijzonder is het om juist in aanloop naar Pinksteren daadwerkelijk met en voor elkaar te bidden. Bij deze bijeenkomst zijn gasten uit verschillende landen betrokken.

Op allerlei manieren kun je dus meedoen. We zouden het mooi vinden als er op tweede Pinksterdag zoveel mogelijk kinderen in de kerk aanwezig zijn. Kinderen van de basisschool worden dus van harte uitgenodigd om naar de kerk te komen. Zorg dat je er dan rond half 9 bent!

En jullie als ouderen natuurlijk van harte welkom om de dienst mee te kijken en te luisteren.

terug