Jaarverslag 2019 Jaarverslag 2019
In het jaarverslag van 2019 kijken we als bestuur van “De Schakel” terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit op het lopende jaar.

Voor we hieraan beginnen past het ons om dankbaar te zijn. Dankbaar tegenover God, die dit heeft mogelijk gemaakt. Dankbaar voor de vele activiteiten voor jongeren en ouderen die plaatsvonden tot opbouw van Zijn gemeente. Dankbaar voor de gemeenteleden die door hun inzet ons mede in staat stelden “De Schakel” op verantwoorde wijze te exploiteren.

Het bestuur heeft qua samenstelling in 2019 een wijziging gekend. We zijn verheugd dat we eind van het jaar Jaco Verloop welkom heetten. Als penningmeester is hij, als opvolger van Klaas Versluis, ons bestuur komen versterken. Vanaf 1 januari 2005 tot en met 31 december 2019 was Klaas vijftien jaar actief en betrokken als penningmeester. In de vergadering van 12 januari 2020 heeft Klaas afscheid genomen en zijn functie aan Jaco overgedragen. We willen Klaas nogmaals bedanken voor zijn inzet en wensen hem samen met z’n vrouw Gods Zegen toe.

In 2019 zijn er in en rondom “ De Schakel” een aantal onderhoudswerkzaamheden gedaan om een goede uitstraling van het gebouw te blijven behouden.
Het schilderwerk is bijgewerkt, de gevel is gereinigd. Het straatwerk aan de voor- en achterzijde is opgehoogd. Er zijn brede vensterbanken in zaal 4 aangebracht. Een nieuw alarmsysteem is geïnstalleerd.

Voor 2020 zijn er in en rondom “De Schakel” en Rouwcentrum geen grote onderhoudswerkzaamheden gepland. Er staan op de planning enkele updates van het interieur.

Door de medewerkers is er in de herfst een gezellige middag voor ouderen georganiseerd. We zijn dankbaar dat de omzet van De Schakel ten opzichte van 2018 is gestegen. Maar vanaf medio maart 2020 heeft de coronacrisis grote gevolgen voor de omzet.

Onze dank gaat uit naar onze vrijwilligers, die veel uren hebben besteed aan het onderhoud en binnenschilderwerk van "De Schakel" en die ook het onderhoud van de tuin voor hun rekening hebben genomen.

Tenslotte, maar zeker niet in de laatste plaats willen wij de beheerster, het bedienend personeel en allen die belangeloos veel werk voor “De Schakel” verzetten hartelijk bedanken.

We hopen en vertrouwen op een goede samenwerking in het komende jaar met inachtneming van de corona-maatregelen. Gods Zegen op de activiteiten die in en rond ons gebouw mogen plaatsvinden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 september 2020 door het bestuur bestaande uit:

G.C. de Jong (voorzitter)
A.N. Deelen (secretaris)
J. Verloop (penningmeester)
G.L. den Hoed (alg. adjunct)
J.W. Blok
E. Otterspeer-van den Heuvel
T. v.d. Graaf
A. de Jong
P. Honcoop

terug