Kerk zijn in Coronatijd - lockdown Kerk zijn in Coronatijd - lockdown

De lockdown situatie zal nog een poos voortduren. Dat betekent dat we de erediensten en alle andere
activiteiten houden op de manier waarop het nu is georganiseerd. Dat is fase lockdown van onze
Coronaroutekaart (kijk voor de Coronaroutekaart hier). De Coronacommissie houdt de ontwikkelingen
in de gaten die in de zogenaamd ‘derde golf’ ontstaan. Op basis daarvan kunnen we dan schakelen.

We willen als kerk invoelend en met respect voor de samenleving een keuze maken en een bijdrage leveren als kerkelijke gemeente om de Coronabesmettingen en de toenemende druk op hen die werken in de zorg terug te dringen. Daarom is het wijs met zo min mogelijk mensen samen te komen. Dat betekent dat er een aantal diensten komt te vervallen en we iedereen vragen om thuis de diensten mee te beleven. Wel is er ruimte voor gemeenteleden in wat meer kwetsbare situaties om zich toch aan te melden voor een dienst. Denk aan: gemeenteleden die het alleen zijn sterk ervaren, een gezin waarvoor het goed is om toch een keer weer in de kerk te zijn of gemeenteleden die geen goede (beeld)verbinding hebben. Zij kunnen zich opgeven via kerkdiensten@hervormdbergambacht.nl  We verwachten dat de situatie zoals we die nu hebben voorlopig nog zal voortduren en zijn inmiddels, wat betreft het zingen in de kerk, terug gegaan naar maximaal twee mensen uit één gezin. We vinden dat we in de kerk in de huidige situatie zorgvuldig genoeg zijn om besmettingen te voorkomen. De viering van het Heilig Avondmaal op 14 februari gaat niet door. Voor de doopdienst op DV 7 maart zal in de loop van februari een besluit worden genomen. De mentorcatechese is weer opgestart. De mentoren roepen de tieners in digitale vorm bij elkaar en
houden zo elke maandag contact. De basiscatechese en al het andere werk ligt stil en wordt opgevangen door het idee: ‘Samen op weg naar Pasen’.

We roepen nogmaals op om ogen en oren open te houden. We horen van mensen die het emotioneel heel zwaar hebben en in de breedte mist iedereen het normale contact met elkaar. Neem tijd om te bedenken wie je een bemoedigend berichtje kunt sturen en aarzel niet om zomaar iemand te bellen. Je vindt het toch zelf ook leuk als iemand spontaan contact met je opneemt of even op afstand aan de deur staat? Deel uit van de liefde die God ons overvloedig schenkt! Heel veel sterkte gewenst met alles wat op jullie afkomt. We ronden dit bericht af met een paar woorden uit Psalm 124:
Als de HEERE niet bij ons geweest was – zeg dat toch, christenen van Bergambacht – Als de HEERE niet bij ons geweest was… dan waren de onstuimige wateren over onze ziel gegaan. Geloofd zij de HEERE, Die ons niet overgaf!

terug