Kerk zijn in Coronatijd 1 Kerk zijn in Coronatijd 1
De coronacommissie heeft in de afgelopen weken gewerkt aan een Corona-routekaart voor onze gemeente. In deze routekaart zijn dezelfde fasen opgenomen die het RIVM hanteert. Per fase is voor elk soort werk in de gemeente beschreven wat de beperkingen zijn en op welke manier de coördinatoren zullen moeten zoeken naar alternatieve vormen. Boven de routekaart staat een aantal belangrijke principes die we aanhouden als we kijken naar mogelijkheden en onmogelijkheden. Die principes maken ook dat we soms in detail afwijken van bijvoorbeeld de routekaart van de PKN.
De routekaart is op 11 november vastgesteld door het moderamen van de kerkenraad en is dus geldend voor de keuzes. De routekaart staat als PDF bijlage op deze pagina.
De coronacommissie zal in opdracht van de kerkenraad iedereen op de hoogte houden van de maatregelen, maar ook steeds in de kerkbode en op de website ideeën delen die uit de verschillende groepen van de gemeente komen. Geef ervaringen en ideeën die jullie hebben om met elkaar gemeente te zijn aan ons door, maar vooral: gaat het zelf doen en stimuleer anderen!

De coronacommissie: Ellen van Herk, Corina Hogendoorn, Cees Schep, Bastiaan Buijs en Kees Zeelenberg
terug