Zondag 25 jul 2021  om 18:30 uur
Voorganger: ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen
Avonddienst

Liturgie
Ps. 25: 4
Stilgebed
Votum en groet
Wkp. 30: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Ps. 30: 3
Gebed
Lz. Johannes 5: 1-23
Tekst Johannes 5: 6b.
Wk. 245: 1
Preek
Orgelspel
Vragen: a. Gezondheid is alles. Mee eens?
b. Begrijpt u de reactie van de genezen man?
Dankgebed en voorbede
Collecte
Ps. 103: 2 en 3.
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Project: De Hoop
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug