zondag 1 augustus 2021 om 08:30 uur

Morgendiensten
Voorganger(s): ds. M.M.J. Verheuvel, Schoonhoven

Liturgie
Ps. 92: 2
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 95: 1, 2 en 3
Wet
Gebed
Lz. Prediker 3: 1-14
Lz. Kolossensen 3: 1-4
Ps. 131: 1, 2, 3 en 4
Preek Wijsheid naar omhoog
Orgelspel (meditatieve orgelspel mogelijk Ps. 62: 1)
Collecte
Wk. 444: 1, 2 en 3
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Beide predikantsplaatsen
4e collecte: Onderhoud kerk

 

terug