zondag 24 oktober 2021  om 18:30 uur
Voorganger: ds. P. Wijnberger
Avonddienst

Liturgie
Wkp. 27: 4
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 130: 2
Geloofsbelijdenis
Wk. 423: 2 en 3
Gebed
Lz. Lukas 15:11-24
Lz. NGB artikel 22
Ps. 143: 2 en 11
Preek
Orgelspel, vragen:
1) Waar denk je aan bij de weldaden van Christus?
2) Is geloven voor je een zekerheid? Wat heb je daarvoor nodig?
Dankgebed en voorbede
Collecte
Ps. 118: 10
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: MAF
2e collecte: Kerk
3e collecte: Vakantie bijbel club
4e collecte: Onderhoud kerk

terug