zondag 28 november 2021  om 18:30 uur
Voorganger: R.P. Hoogenboom uit Woerden
Avonddienst (online)

Liturgie
Wk. 429: 2
Stil gebed
Votum en groet
Lz. Lukas 1:68-71, 79 (Aanvangstekst)
Gz. 3: 1 Lofzang van Zacharias
Geloofsbelijdenis
Ps. 72: 1
Gebed
Lz. Micha 4: 1 - 5: 4a
Lz. Mattheüs 2: 1 - 6
Tekst Micha 5:1
Wk. 137: 4
Preek Thema: (Uit)zicht in wisselende tijden
Meditatief orgelspel
Vragen:
1. Wat zie jij van Gods Koninkrijk in deze wereld en in je eigen leven?
2. Hoe kun jij (meer) laten zien dat Jezus Koning is in jouw leven?
Gebeden
Collecten
Wk. 209: 1
Zegen

terug