zondag 14 augustus 2022 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Liturgie
Ps. 122: 1 en 2
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 92: 1 en 3
Geloofsbelijdenis
Ps. 47: 4
Gebed
Lz. Handelingen 16: 1 - 10
Wk. 13: 1 en 2
Preek
Wkp. 13: 4
Dankgebed
Ps. 43: 4 en 5
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: GZB zomerzendingscollecte
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug