zondag 2 oktober 2022 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. A.J. Mensink, Elburg

Collectedoelen
1e collecte: Verpleegkundigen voor Israël
2e collecte: Kerk
3e collecte: Beide predikantsplaatsen
4e collecte: Onderhoud kerk

 

terug