zondag 2 oktober 2022 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. A.J. Mensink, Elburg

Liturgie
Ps. 57: 5
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 96 : 1 en 3
Geloofsbelijdenis
Ps. 96 : 6
Gebed
Lz. Romeinen 14 : 1-12
Tekst Romeinen 14 : 7/8
Wkp. 119 : 37, 38 en 39
Prediking
Psalm 143 : 10
Dankgebed en voorbede
Collecte
Wk. 219 : 1, 2 en 3
Zegen


Collectedoelen
1e collecte: Verpleegkundigen voor Israël
2e collecte: Kerk
3e collecte: Beide predikantsplaatsen
4e collecte: Onderhoud kerk

 

terug