zondag 26 november 2023 om 08:45 uur en 10:30 uur

Morgendiensten
Voorganger(s): ds. J. van der Meijden

Liturgie
Ps. 146: 3
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 33: 2
Wetslezing
Wkp. 79: 5
Gebed
Lz. Jeremia 15: 10 - 17
Lz. Jeremia 36: 1 – 4 en 20 - 28
Tekst Jeremia 15: 16A en 36: 23
Wk. 284: 1, 2 en 3
Preek Gods Woord vraagt om antwoord
Ps. 147: 3 en 10
Dankgebed en voorbeden
Ps. 119: 53
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Project 10 27: Rotterdam Zuid
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug