zo 7 jun 2020  om 17:00 uur
Voorganger: ds. P. Wijnberger
Avonddienst

Liturgie
Ps. 68: 1
Votum en groet
Ps. 81: 1 en 12
Geloofsbelijdenis
Gebed
Lz. Psalm 123
Lz. Lukas 11: 1 – 4
Lz. zondag 45
Wk. 487: 1, 2, 3 en 4
Preek
Orgelspel
Dankgebed
Ps. 34: 1 en 2
Zegen

Bij deze dienst hoort een handout met een samenvatting en gespreksvragen: Download handout Heidelbergse Catechismus zondag 45.pdf (opent in nieuw venster).

Collectedoelen
1e collecte : Stichting Ontmoeting
2e collecte : Kerk

U kunt uw gift geven via de bankrekening of de Kerkgeld app.
Kijk voor meer informatie op https://www.hervormdbergambacht.nl/digitalecollecte

terug