zo 10 jan 2021  om 17:00 uur
Voorganger: ds. J. van der Meijden
Avonddienst

Liturgie
Wk. 421
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 95: 1 en 4
Geloofsbelijdenis
Vraag 58
Leef je als christen automatisch volgens de waarheid van Jezus Christus?
Antwoord:
Zeker niet. Vaak ben ik onecht, verstop ik mij achter een masker en heb ik de duisternis liever dan het licht. Verbonden met Christus ga ik Gods waarheid steeds dieper verstaan, liefhebben en doen.
Vraag 64
Vraagt navolging van Jezus veel inspanning?
Antwoord:
Ja, Jezus heeft gezegd: “Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen Mij volgen. Ons ware geluk ligt in de overgave aan de Heilige Geest en het leven naar Gods geboden.
Gebed
Lz. Kolossenzen 2: 6-10
Ps. 100: 1 en 2

  • Wat is voor jou - misschien ongemerkt - een belangrijke persoon of groep die je sterker beïnvloedt in je meningsvorming dan dat je zelf misschien zou willen? Op welk terrein van je leven speelt dat vooral?
  • Welke invloed heeft Jezus als Influencer concreet op jouw leven?
  • Misschien heb je een andere vraag of opmerking over het thema naar aanleiding van de preek?
-> app het antwoord op een van bovenstaande vragen voor het einde van de dienst naar 06-12554314
Preek Influencers: welke zijn voor jou belangrijk?
Orgelspel
Dankgebed
Collecten
Wk 439: 1 en 4
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug