woensdag 9 juni 2021 om 09:30 uur

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Orgelspel
Votum en groet
Lz. Psalm 27: 7 - 12
Gebed
Overdenking over Psalm 27:7-10
Ps. 27:6
Lz. 2e gedeelte van het Avondmaalsformulier
Gebed
Uitdelen van brood en wijn (ondertussen orgelspel)
Sursum corda
Viering H.A.
Lz. Hebreeen 2:14-18
Wkp. 65a: 2
Dankgebed
Zegen

terug