zondag 1 augustus 2021  om 11:00 uur
Voorganger: ds. H.G. de Graaff, Nieuwerbrug
Morgendiensten

Liturgie
Ps. 92: 2
Stilgebed
Votum en groet
Wkp. 139: 1 en 14
Het grote gebod Mattheus 22: 34 – 40.
Gebed
Lz. Lucas 13: 6-9
Lz. Johannes 15: 1-8
Tekst Gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom.
Ps. 145: 3 en 7
Preek ‘Stem en Tegenstem’.
orgelspel
1. Wat betekent het voor u dat de tuinman weigert om - nadat hij een jaar extra zorg aan de boom besteed heeft en de boom tóch nog geen vrucht voortbrengt – de boom om te hakken?
2. God is genadig en geduldig. Zijn geduld is geen weke emotie. Er is een grens. En daar ligt ook onze eigen verantwoordelijkheid als mens. Hoe gaat u/ ga jij om met het geduld van God?
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Wk. 11: 1, 2 en 3
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Beide predikantsplaatsen
4e collecte: Onderhoud kerk

terug