zondag 3 oktober 2021  om 08:45 uur en 11:00 uur
Voorganger: ds. W. van den Born
Morgendiensten

Liturgie
Ps. 121: 4
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 46: 1 en 6
Wet
Ps. 86: 6
Lz. Numeri 6: 22 – 27
Kindermoment
Wk. 555: 1 en 2
Toelichting preek Spreuken 18:10
Ps. 62: 1, 4 en 5
Preek
Meditatief orgelspel
Om te onthouden
De priesterlijke zegen uit Numeri 6 kunnen we terugzien in ons eigen leven
als we gedoopt zijn in de Naam van God-drieënig.
Als vraag
Hoe vaak zoek ik mijn toevlucht in de Naam des HEEREN?
Dankgebed en voorbede
Ps. 118: 10

Collectedoelen
1e collecte: Shaare Zedek
2e collecte: Kerk
3e collecte: Beide predikantsplaatsen
4e collecte: Onderhoud kerk

terug