zaterdag 1 januari 2022 om 10:00 uur

Morgendiensten
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Liturgie
Ps. 8: 1
Stilgebed
Votum en groet
Wk. 223: 4
Wet
Ps. 97: 7
Gebed
Lz. Openbaring 22:1-5
Ps. 93: 2
Preek
Orgelspel, vragen:

  1. Welke belofte in de schriftlezing spreekt u/jou het meeste aan? Waarom?
  2. Hoe vormen Gods beloftes ons leven?
Dankgebed en voorbede
Collecte
Ps. 89:8
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Ger. Bond Steunfonds Gem.
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug