zondag 2 januari 2022 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. P.J. Visser, Rotterdam

Liturgie
WK. 441: 1 en 2
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 67: 1
Geloofsbelijdenis
Wk. 439: 2
Gebed
Lz. Lukas 2: 25 – 33
Ps. 85: 3
Tema Gaan voor het beste!
Muzikaal meditatief moment
Dankgebed en voorbede
Collecte
Gz. 4: 2
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Project 10 27: Rotterdam Zuid
2e collecte: Kerk
3e collecte: Beide predikantsplaatsen
4e collecte: Onderhoud kerk

terug