zondag 15 mei 2022 om 08:45 uur en 10:45 uur

Morgendiensten HA
Voorganger(s): ds. J. van der Meijden

Ps. 75: 1
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 73: 12 en 13
Gebed
Lz. Psalm 16: 1 - 6
Tekst Psalm 16:5
Ps. 16: 3
Preek De koning te rijk
Ps. 16:4
Lz 2e ged. Avondmaalsformulier.
Geloofsbelijdenis
Wk. 331: 1, 2, 3 en 4
Nodigen aan de tafel lezen uit WK 326
Lezen aan de tafel uit 1 Johannes 1 en 2
Zingen aan de tafel uit Ps. 116: 1, 4, 7 en 10 één psalm per tafel
Dankgebed HA formulier
Collecten
Wkp. 118: 10
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: ZOA
2e collecte: Kerk
3e collecte: Jeugdwerk
4e collecte: Onderhoud kerk

terug