donderdag 26 mei 2022 om 08:45 uur

Morgendienst Hemelvaartsdag
Voorganger(s): ds. J. van der Meijden

Liturgie
Liederen i.v.m Hemelvaart OTH 444, OTH 446, OTH 136 en OTH 396
Bekijk het liederenblad: liederenblad-hemelvaart-26-05-2022.pdf
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 47:3
Geloofsbelijdenis HC 18+19
Ps. 47:4
Gebed
Lz. Lukas 24: 49 – 53
Tekst Kolossenzen 3: 1 - 4
Wkp. 68: 7 en 13
Preek Boven wonen, beneden leven
Wk. 189: 1 en 3
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Gz. 5: 9
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: GZB zendingscollecte
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug