zondag 19 juni 2022 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Liturgie
Wk. 436: 1 en 4
Ps. 75: 1,en 2
Geloofsbelijdenis
Ps. 107: 16
Gebed
Lz. 1 Timotheus 2: 1 – 8
Lz. Jeremia 29: 1 - 7
Lz. NGB artikel 36
Ps. 82: 1 en 2
Preek
Ps. 85: 3
Dankgebed
Collecte
Gz. 9: 3 en 6
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: SDOK
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug