Lockdown... Lockdown...
Beste gemeenteleden,
Er geldt een lockdown tot 14 januari 2022. Deze maatregelen hebben grote impact op ons land. We willen als kerk daarin onze verantwoordelijkheid nemen maar beseffen ook dat dit de gemeente raakt. Er is teleurstelling en zorg, en allerlei gevoelens en meningen komen boven. Niet in de laatste plaats bij mensen die alleen door het leven gaan en bijvoorbeeld gezinnen met tieners die weer achter een scherm de diensten moeten meemaken.
We hebben gelukkig de mogelijkheid om de diensten online te kunnen volgen die we houden. We zijn ook blij dat het aantal mensen dat meekijkt met de uitzendingen van onze gemeente het afgelopen jaar relatief hoog is. Zelfs groter dan je zou verwachten op basis van het aantal gemeenteleden.
Als het niet lukt, om welke reden dan ook, thuis de onlinedienst te volgen of als dat spanningen geeft of een gevoel van eenzaamheid, dan bent u, ben jij, van harte welkom in de dienst. Voorlopig houden we daar maximaal 50 mensen aan. Meld u, je dan aan bij kerkdiensten@hervormdbergambacht.nl of telefonisch: Wim de Jong, tel: 06 53143229 (neem in de kerk de maatregelen in acht). De aanmeldingen via kerktijd.nl werken dan voorlopig niet.
Rond de Kerstdagen is er op zaterdag en op zondag één morgendienst om 8.45 uur. Eerste kerstdag is er dan om 17.00 uur de uitzending van de kerstdienst met en voor de kinderen.
Voor de situatie na 14 januari zullen we opnieuw moeten kijken wat er mogelijk is vooral ook kijkend naar de lagere termijn
Gezegend toeleven naar Kerst en gezegende Kerstdagen gewenst.
terug