Online kerkdiensten Online kerkdiensten
Update: Beëindiging YouTube uitzendingen

Kerkomroep.nl heeft ervoor gezorgd dat vanaf heden meer mensen tegelijkertijd de kerkdiensten online kunnen volgen via zowel de website als de app. Afgelopen periode is dit getest en daar zijn geen problemen bij geconstateerd. Wij zullen daarom de diensten niet langer achteraf op YouTube zetten. Mochten er zich toch problemen voordoen, dan zullen we u hier via onze website nader over informeren.


Als gevolg van het feit dat er momenteel alleen samenkomsten met een beperkt aantal mensen kunnen worden gehouden in onze kerk is het aantal volgers via Kerkomroep.nl fors hoger dan normaal. Omdat Kerkomroep.nl ervoor heeft gezorgd dat meer mensen tegelijkertijd kunnen kijken plaatsen we na afloop geen Youtube link meer naar de dienst. De aanvangstijden van de diensten blijven vooralsnog wel om 08:45 uur en 17:00 uur. Dit betekent dat de diensten op de voor u meest gebruikelijke tijdstippen (10:30 uur en 18:30 uur) ook nog zijn terug te zien op Kerkomroep.nl.

Ten aanzien van de overige activiteiten hanteert de kerkenraad de lijn dat alle kerkelijke activiteiten tot nader bericht worden geannuleerd. Het bezoekwerk gaat alleen door voor noodzakelijke situaties. De wijkouderlingen zijn uiteraard bereikbaar via telefoon of e-mail.
Houdt de website van de Hervormde gemeente Bergambacht (www.hervormdbergambacht.nl) in de gaten voor het laatste nieuws.
We spreken de wens uit dat we juist in deze situatie als gemeente ook online met Christus en elkaar verbonden mogen zijn.
terug