Kerkdiensten Kerkdiensten
Als gevolg van het feit dat er momenteel geen samenkomsten kunnen worden gehouden in onze kerk is het aantal volgers via Kerkomroep.nl fors hoger dan normaal. In het geval het aantal volgers te hoog wordt, wordt door Kerkomroep voorrang gegeven aan luisteraars en worden kijkers geweerd op Kerkomroep.nl
De diensten worden daarom (live) uitgezonden om 08:45 uur en 17:00 uur. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen de diensten toch kunnen volgen, wordt de dienst direct na afloop ook op YouTube geplaatst. Dit betekent dat de diensten op de voor u meest gebruikelijke tijdstippen (10:30 uur en 18:30 uur) zijn terug te zien op Kerkomroep.nl en via een YouTube link op www.hervormdbergambacht.nl.

Ten aanzien van de overige activiteiten hanteert de kerkenraad de lijn dat alle kerkelijke activiteiten tot nader bericht worden geannuleerd. Het bezoekwerk gaat alleen door voor noodzakelijke situaties. De wijkouderlingen zijn uiteraard bereikbaar via telefoon of e-mail.
Houdt de website van de Hervormde gemeente Bergambacht (www.hervormdbergambacht.nl) in de gaten voor het laatste nieuws.
We spreken de wens uit dat we juist in deze situatie als gemeente ook online met Christus en elkaar verbonden mogen zijn.
terug