Gemeentezang Gemeentezang
Een van de kerntaken van de christelijke gemeente is ‘de lofzang gaande houden’. Alleen het thuis mee zingen tijdens de diensten valt - zonder de aanwezigheid van een fysiek gevulde kerk - niet mee. Op 2e Paasdag is er tijdens de dienst door een gezin met gebruik van een microfoon in de kerk gezongen. Hierdoor konden we als gemeente thuis ook goed meezingen. We kijken naar de mogelijkheid om per dienst een (= 1) gezin uit te nodigen om zo de gemeentezang te ondersteunen. Als voor een lied of psalm beter de piano gebruikt kan worden om zo de lofzang gaande te houden zullen wij hier gebruik van maken.
terug