Update orgel Update orgel

In overleg met de Kerkenraad, de Orgeladviescommissie én onze orgeladviseur Aart Bergwerff heeft het College van Kerkrentmeesters een plan uitgewerkt voor het grootschalig vernieuwen van het bestaande monumentale Gabry orgel in ons kerkgebouw.

De afgelopen twee jaar is hieraan gewerkt met als resultaat een technisch bestek. Gedurende deze periode hebben wij u als gemeente periodiek geïnformeerd over de voortgang het proces. Op basis van het opgestelde bestek is een aanbesteding uitgeschreven waarop vijf orgelbouwers hebben ingeschreven. Hieruit volgt dat de kostprijs van het grootschalig vernieuwen van het orgel, rekening houdend met bouwkundige voorzieningen aan de galerij en advieskosten, op tenminste € 525.000,- komt.

lees meer »
 
Orgelnieuws Orgelnieuws
Enige tijd geleden hebben we u voorzien van een update over de status van de plannen voor het orgel in ons kerkgebouw. Graag hadden wij rond deze tijd een gemeenteavond georganiseerd om u uitgebreider te informeren over de stappen die we inmiddels hebben gezet. Omdat een dergelijke bijeenkomst gezien de huidige Corona maatregelen niet voor de hand ligt, gebruiken we een andere route om met u in contact te komen. 
lees meer »
 
Flyer Orgel Flyer Orgel
Klik op onderstaande afbeelding om de flyer te bekijken Voorkant flyer orgel
Of gebruik de volgende URL: Flyer_orgel.pdf
 
Enquete Orgel Enquete Orgel
Open het document Orgel enquete.pdf om de enquete te bekijken.